E-cards
Last Updated 7/9/2015 11:59
Wed, 22 Nov 2017
Rabia Awal 3, 1439
Number of Books 9213

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni
  • Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni
  • Besimi - Bazat, Esenca, Negacioni PërshkrimiAkideja – Besimi, është pjesa më e rëndësishme që duhet ta dijë myslimani rreth fesë së tij. Ky libër që po u ofrojmë është shkruar në lëmin e akides dhe është ndër librat bashkëkohorë më të njohur. Libri është i bazuar në kuptimin e akides sipas gjeneratave të para islame, i mbështetur në argumente dhe larg devijimeve të grupeve të ndryshme. Libri ka tre kapituj: I pari: Flet për gjashtë kushtet e besimit. I dyti: Flet për thelbin dhe esencën e besimit. I treti: Flet për fjalët dhe veprat që të nxjerrin prej besimit.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 260
  • Book visits: 1044
  • Book Downloads: 218
  • Book Reads: 0

Besimi – Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi - Bazat, Esenca, Negacioni

Besimi - Bazat, Esenca, Negacioni PërshkrimiAkideja – Besimi, është pjesa më e rëndësishme që duhet ta dijë myslimani rreth fesë së tij. Ky libër që po u ofrojmë është shkruar në lëmin e akides dhe është ndër librat bashkëkohorë më të njohur. Libri është i bazuar në kuptimin e akides sipas gjeneratave të para islame, i mbështetur në argumente dhe larg devijimeve të grupeve të ndryshme. Libri ka tre kapituj: I pari: Flet për gjashtë kushtet e besimit. I dyti: Flet për thelbin dhe esencën e besimit. I treti: Flet për fjalët dhe veprat që të nxjerrin prej besimit.

User Rating Be the first one

Besimi - Bazat, Esenca, Negacioni PërshkrimiAkideja – Besimi, është pjesa më e rëndësishme që duhet ta dijë myslimani rreth fesë së tij. Ky libër që po u ofrojmë është shkruar në lëmin e akides dhe është ndër librat bashkëkohorë më të njohur. Libri është i bazuar në kuptimin e akides sipas gjeneratave të para islame, i mbështetur në argumente dhe larg devijimeve të grupeve të ndryshme. Libri ka tre kapituj: I pari: Flet për gjashtë kushtet e besimit. I dyti: Flet për thelbin dhe esencën e besimit. I treti: Flet për fjalët dhe veprat që të nxjerrin prej besimit.

Leave a Reply