E-cards
Last Updated 7/9/2015 9:32
Tue, 17 Oct 2017
Muharram 26, 1439
Number of Books 9185

Ehl-i Beyt ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız

Ehl-i Beyt ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız

Ehl-i Beyt ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız
  • Ehl-i Beyt ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız
  • Fazilet sahibi kardeş Abdülkerîm b. Hâlid el-Harbî’nin Ehl-i Beyt Ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız adlı eserini okudum, muhtasar olmasına rağmen, özellikle Raşid Halifeler, Sahâbelerin (Allah hepsinden razı olsun) siyer ve biyografisi ve Rasûlullah’ın sallallâhu aleyhi ve sellem ehl-i beyti’nin (Allah’ın … Continue reading
  • Publisher: Umm Ulkura
  • Year of Publication: 2012
  • Number of Pages: 73
  • Book visits: 3101
  • Book Downloads: 714

Fazilet sahibi kardeş Abdülkerîm b. Hâlid el-Harbî’nin Ehl-i Beyt Ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız adlı eserini okudum, muhtasar olmasına rağmen, özellikle Raşid Halifeler, Sahâbelerin (Allah hepsinden razı olsun) siyer ve biyografisi ve Rasûlullah’ın sallallâhu aleyhi ve sellem ehl-i beyti’nin (Allah’ın selamı onların üzerine olsun) faziletiyle ilgili konularda Tarih kitaplarıyla tam bir uyum içerisinde hareket ederek çok önemli ayırdedici bir takım hususları açıklığa kavuşturmuştur.
Bu araştırma, konuyla alakalı bilgileri ve çağdaş incelemelerin özetini ve bunun yanısıra yazarın da ulaşabildiği malumatı verme hususunda bir ayrıcalık ortaya koymuş, dolayısıyla bununla hem hakikati araştıran kişinin gaflete düşmesine imkan vermeyecek bir metoda vakıf olmasını kolaylaştıracak ve çok önemli tarihi rivâyetlerin incelenerek tenkit süzgecinden geçirilme keyfiyetini bilip öğrenmek isteyene yardım etmiş olacaktır.
Bu kitabı, tarihsel tenkit kurallarını en dakik bir şekilde izah ederek doğru ve hatalı yerlere dikkat çekip tarih kitaplarını ve metodlarını da kuşatacak şekilde ki bir projenin ilk ve önemli bir adımı sayıyorum.

Ehl-i Beyt ve Sahâbe Tarihini Nasıl Okumalıyız

User Rating Be the first one

Leave a Reply