E-cards
Last Updated 8/9/2015 4:34
Thu, 19 Oct 2017
Muharram 28, 1439
Number of Books 9186

Përmbledhje tregimesh

Përmbledhje tregimesh

Përmbledhje tregimesh
  • Përmbledhje tregimesh
  • Përmbledhje tregimesh Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 145
  • Book visits: 1908
  • Book Downloads: 597

Përmbledhje tregimesh

Përmbledhje tregimesh

Përmbledhje tregimesh Përmbledhje tregimesh: Është libër i cili ka përmbledhur një sërë tregimesh islame për fëmijë, të cilat janë të shkruara me një metodologji të përshtatshme për fëmijët. Tregimet janë edukative dhe janë marrë nga Libri i Allahut - Kurani, Tradita profetike – Suneti dhe historia islame.

User Rating Be the first one

Leave a Reply